دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

02nd International Conference on Strategic Project Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها