کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه، مرداد ماه ۱۳۸۷

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه

1st International Conference on Strategic Project Management

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،گروه مطالعات نظام پيمانكاري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه