دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق

2nd Conference on Innovations in Computer Science and Electrical Engineering

پوستر دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق

دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي اديبان گرمسار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق