دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر، مهر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

Second International Conference on Applied Research in Electrical and Computer Science

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي پارس آباد 1- موسسه صنعت برق در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر