کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

International Conference on Applied Research in Electrical and Computer Science

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،موسسه صنعت برق -دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز آموزش علمي كاربردي پارس آباد1 در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر