هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، آبان ماه ۱۳۸۷

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

8th Iranian Curriculum Studies Association

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه مازندران،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی