دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر،فلسفه و فرهنگ، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر،فلسفه و فرهنگ

The Second International Russian-Eastern Interdisciplinary Conference: Art, Philosophy and Culture

پوستر دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر،فلسفه و فرهنگ

دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر،فلسفه و فرهنگ در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه دولتي روسيه براي علوم انساني، آكادمي هنر روسيه، موسسه مهدپژوهش ره پويان حقيقت، مركز بين المللي روريخ، دانشگاه باهارات هند، موسسه INION (Institute of Scientific Information on Social Sciences RAS) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر،فلسفه و فرهنگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: هنر،فلسفه و فرهنگ