کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو، مهر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو

International Interdisciplinary Conference Russia and the East: Interaction in Russian Art, Moscow

پوستر کنفرانس بین المللی  میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو

کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه دولتي روسيه براي علوم انساني آكادمي هنر روسيه موسسه مهدپژوهش ره پويان حقيقت (تهران، ايران) دانشگاه باهارات هند (چناي، هند) موسسه INION (Institute of Scientific Information on Social Sciences RAS) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو