دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی، بهمن ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی

Second International Conference on Religion, Spirituality and Quality of Life

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی

دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی