چهارمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

The fourth national conference of computer and software engineering

پوستر چهارمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

چهارمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار مراجعه فرمایید.