سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار