دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین، بهمن ماه 97

دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

The 2nd International Congress of Pharmaceutical

پوستر دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه پزشکی نوین دارو در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 • بیوفارماسیوتیکس، فارماکوکینتیک و متابولیسم دارو
 • پپتید، پروتئین و مونوکلونال آنتی بادی ها
 • انجمن ها و سازمانهای غیر دولتی دارویی
 • حامل ها و سیستم های دارورسانی نوین
 • فارماکوژنتیک و درمان انفرادی
 • داروسازی عمومی و اجتماعی
 • طب سنتی و داروهای گیاهی
 • فارماسیوتیکال بیوتکنولوژی
 • کنترل دارو و مواد افزودنی
 • داروهای مکمل و انرژی زا
 • اقتصاد و مدیریت دارویی
 • شیمی و شیمی دارویی
 • فارماکواپیدمیولوژی
 • داروسازی بالینی
 • غذاهای درمانی
 • فارماسیوتیکس
 • طراحی داروها
 • فارماکوگنوزی
 • رادیوفارماسی
 • فارماکولوژی
 • سم شناسی
 • فیتوشیمی
 • واکسن ها