هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

7th Iranian Conference of Plant Physiology

پوستر هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.