هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، خرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 8th International Conference on Electrical,computer and mechanical engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک