دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

Second International Conference on Tourism and Spirituality

پوستر دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

فلسفه، دین، اخلاق:
-مبانی گردشگری و معنویت برآمده از فلسفه و دین
-وجوه اشتراک و افتراق گردشگری مذهبی و گردشگری با رویکرد معنوی
-رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری

روانشناسی، سلامت:
-تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر
-ویژگی های روان شناختی تاثیرگذار بر عوامل رانشی و کششی معنوی گردشگران
-تاثیر مراقبه معنوی در گردشگری بر سلامت جسم و روح
 
فرهنگ و جامعه:
-ارتباطات میان فرهنگی پایدار و تاثیر متقابل آن با رویکرد معنوی به گردشگری
-نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی به گردشگری
-گردشگری، معنویت، صلح و دوستی
-کیفیت و سبک زندگی با رویکرد معنوی به گردشگری
 
مدیریت، اقتصاد و بازاریابی:
-برنامه ریزی و مدیریت مقاصد گردشگری با رویکرد معنوی
-مطالعات توسعه گردشگری پایدار با رویکرد معنوی
-مدیریت منابع انسانی در زنجیره خدمات گردشگری با رویکرد معنوی
-کارآفرینی معنوی در راستای بازشناسی معنویت در گردشگری
-آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی
-فرصت های اقتصادی گردشگری با رویکرد معنوی
-ارزشیابی اقتصادی گونه های گردشگری با رویکرد معنوی
-بازاریابی معنوی نگرشی جدید به مدیریت کسب و کارهای گردشگری
-رویکرد خاص برای ارائه محصولات در بازار خاص با رویکرد معنوی
 
هنر، معماری و ادبیات:
-نقش هنر در تقویت نگاه معنوی به گردشگری
-تعامل معنوی انسان، اجتماع و فضا با معماری مقاصد گردشگری
-تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت در گردشگری
-جستجوی مفهوم معنویت و سفر در متون ادبیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت