دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

Second International Conference on Tourism and Spirituality

پوستر دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت