اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

First International Conference on Tourism and Spirituality

پوستر اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت