چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

4th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۷۹ تا ۳ آذر ۱۳۷۹ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی