دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی