دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر، آبان ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

The second international conference on management studies, culture and art

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر