اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

The first international conference on management studies, culture and art

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،و با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر اسلامشهر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر