اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، دی ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

First National Conference on Advanced Management and Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت