دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی