کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

International Conference on Management and Humanities

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی