سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد، خرداد ماه ۱۳۹۱

سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

3rd International Conference on Materials Heat Treatment

سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد