دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، دی ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

2th International Conference on Management, Economics and Marketing

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی