همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تیر ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

International Conference on Management, Economics and Marketing

پوستر همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی