پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران

5rd International Microelectronics Conference of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران