اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران، دی ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

The First Iranian Microelectronics Conference

پوستر اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه هوافضا،انجمن میکروالکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران