دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، تیر ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

2nd.International Congress on Management, Economy, Humanities and Business Development

پوستر دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سایر دانشگاه های برجسته کشور. برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار