کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار، آبان ماه ۱۳۹۴

کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار

International Congress on Management, Economy and Business Development

پوستر کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار

کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنگره در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار