دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری

The second international conference on management, commerce, economics and accounting

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری