ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، آذر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

Sixth International Congress of Geographers of the Islamic World

پوستر ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خوارزمی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام