پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، مهر ماه ۱۳۹۱

پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

5th International Congress of The Islamic World Geographers

پوستر پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تبریز،دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام