دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی

The Second International conference on industrial marketing

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط سازمان مدیریت صنعتی،انجمن بازاریابی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی