دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری، مرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری

2nd International Conference on Recent Developments in Information Science, Engineering and Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری