کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری، خرداد ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری

International Conference on Recent Developments in Information Science, Engineering and Technology

پوستر کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری

کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری