دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

2nd International conference on industrial Automation

پوستر دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران