اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

1st International conference on industrial Automation

اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۸ تا ۶ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

روبات های صنعتی
مکاترونیک
سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)
تحلیل ، طراحی و ساخت بکمک کامپیوتر(CAD/CAM/CAE)
سیستمهای ساخت اتوماتیک( FMS,RMS,CIM,..)
پیاده سازی اتوماسیون صنعتی در سازمانهای تولیدی و خدماتی
اتوماسیون صنعتی و کیفیت پایدار
اتوماسیون  صنعتی و ایمنی صنعتی
اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ
اتوماسیون صنعتی در کنترل فرآیند و تولید
اتوماسیون ساختمانی
اتوماسیون پزشکی
مدیریت اتوماسیون
اتوماسیون صنعتی
اتوماسیون صنعتی و بهینه سازی مصرف انرژی
اتوماسیون صنعتی و بهره وری در سازمانهامقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران