دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، آبان ماه 91

دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ توسط نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها - دبیرخانه شورای عالی ان در شهر تهران برگزار گردید.


نخستین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طی روزهای 17 تا 19 آذر ماه 1388 خورشیدی در تهران و در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. موضوع نخستین همایش، تاریخ ریاضیات دوره اسلامی بود و طی روزهای برگزاری همایش رویهم رفته 30 مقاله از شرکت کنندگان داخلی و خارجی ارائه گردید.

همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ماحصل مجموعه کوشش های کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و چند نهاد دیگر است و می کوشد در هر کدام از همایش های دوره ای خود به یکی از موضوعات مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی بپردازد.

دومین همایش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ان شاء الله در 17 و 18 آبان  ماه سال 1391 خورشیدی در تهران برگزار خواهد گردید. موضوع همایش دوم تاریخ پزشکی دوره اسلامی است و همایش می کوشد، ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای دانشمندان ایرانی و خارجی در حوزه تاریخ پزشکی دوره اسلامی، فرصتی باشد برای بحث و گفتگوی صاحب نظران در خصوص پزشکی دوره اسلامی و جایگاه آن در پزشکی جهان.

محور های همایش

  • نوآوری پزشکان
  • مهمترین پزشکان
  • آثار پزشکی اسلامی
  • انتقال آراء دانشمندان
  • دستاوردهای پزشکی اسلامی
  • تبیین نظام فکری پزشکان