دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ توسط ،نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها،دبيرخانه شوراي عالي ان در شهر تهران برگزار گردید.