همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم)، آذر ماه 88

همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم)

همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم) در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی

  •  معرفی ریاضی دانان  و منجمان برجسته اسلام و ایران
  •  معرفی آثار ، دستاوردها و نوآوری ها ی ریاضی دانان و منجمان اسلام و ایران
  •  کابرد ریاضیات و نجوم در عرصه تمدن اسلام و ایران
  •  تاثیر ریاضیات و نجوم  دوره اسلامی در غرب