همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم)، آذر ماه ۱۳۸۸

همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم)

همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ریاضیات و نجوم) در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.