هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

8th International Congress on Health in Emergencies and Disaster

پوستر هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،بسيج جامعه پزشكي، وزارت بهداشت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا