ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ماه ۱۴۰۱

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

Sixth International Congress of Fisheries and Aquatic Research

پوستر ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،انجمن علمی ماهیان زینتی ایران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.