ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ماه ۱۴۰۱

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

Sixth International Congress of Fisheries and Aquatic Research

پوستر ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،انجمن علمی ماهیان زینتی ایران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.