چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، آبان ماه 99

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

Fourth International Fisheries and Aquatic Research Congress

پوستر چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


MAIN TOPICS:

    Aquatic animal biology and stock assessment
    Aquatic stock enhancement
    Climate change and aquaculture
    Fish Aquaculture (Pond, Raceway, Cage, IMTA, Organic, Biofloc, RAS and semi RAS)
    Crustacean Aquaculture
    Mollusc and Echinoderm Aquaculture
    Algae and Seaweed Aquaculture and industrial applications
    Aquaponics
    Reproduction physiology and broodstock management
    Nutrition and live food in Aquaculture
    Fish welfare
    Genomic and Selective breeding
    Ornamental aquatics
    Aquatic animal Health & Diseases (Vaccination)

    Processing, co-products and value addition
    Markets and marketing
    New technologies in fisheries science (biotechnology, nanotechnology and nuclear science)
    Governance, policy and regulations: Strategic planning