پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت، مرداد ماه ۱۳۸۷

پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت

5th International Conference on Excellence Management and Quality

پنجمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و کیفیت در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.