دومین همایش سراسری طب اورژانس، خرداد ماه ۱۳۸۶

دومین همایش سراسری طب اورژانس

2nd Iranian Congress on Emergency Medicine

دومین همایش سراسری طب اورژانس در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶ توسط ،انجمن علمی طب اورژانس ایرانانجمن علمي تخصصي طب اورژانس ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری طب اورژانس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری طب اورژانس