سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، آبان ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

3rd International Conference on Electrical Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن فناوري هاي نوين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق