دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

2nd International Conference on Electrical Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه علامه مجلسي در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق