یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

11th National Conference on Iranian Chemical Education

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران

یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان،انجمن شیمی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران