دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

The 10th Iranian Chemical Education Conference

پوستر دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران