دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی